مرور برچسب

تحصیل در سفر

سفر رو مدرسه کنیم

همه سفر رو دوست دارن اما وقتی پای مدرسه بچه میاد وسط این خوشی فراموش می شه یا لا اقل تحت تاثیر قرار می گیره اما در ادامه با خانواده ایی آشنا می شین که با وجود سه تا بچه مدرسه ایی ،خوشی سفر رو انتخاب کردن و حتی ازش یه مدرسه متفاوت ساختن
دیدن ادامه ...