مرور برچسب

کلوپ کمپینگ

کمپرها در برج میلاد

دوم و سوم اردیبهشت هزار چهارصد و دو ، بیش از 200 کمپر از سراسر کشور در پارکینگ شماره 3 برج میلاد تهران کمپ زدند و رادیو کمپر با برنامه های رادیویی و تلویزیونی و برپایی کارگاههای آموزشی،در این همایش حضوری برجسته داشت.
دیدن ادامه ...