مرور برچسب

کمپر کوچک

ون غزال پر قدرت

این داستان در مورد دوستیه که یه ون غزال معمولی داره .اما همه تعریفها رو کنار گذاشته و زندگی تو امروز رو انتخاب کرده و در واقع قدرت واقعی ون غزال این عزیز،نگاه و همت و تجربه خودشه.
دیدن ادامه ...