مرور برچسب

مشاوره برای تجهیز کمپر

تجربه یک کمپرساز

کمپرسازی که کمپرندارد! با رضا قزوینی یکی از کمپرسازهای شناخته شده کشورمون صحبت کردیم. رضا معتقده تا زمانی که متوجه نشیم مشتری به چه نوع رنگ و متریالی علاقه داره، تجهیز کمپر اشتباهه.
دیدن ادامه ...