مرور دسته

با کی بریم سفر

قراره هر بار با یه نفر بریم سفر، اونم نه یه سفر معمولی، سفری که توش چالش های متعددی داره و تجربه‌ی جدیدی برای اون شخصه. سفر با کمپر، میتونه دنیای جدیدی رو جلوی چشم افراد باز کنه.

حالا، با کی بریم سفر؟